Мадонна с младенцем в пейзаже, 1506-1538

Мадонна с младенцем в пейзаже, 1506-1538