37 из серии сорок, Вознесение Христа, 1506-1538

37 из серии сорок, Вознесение Христа, 1506-1538