Венецианска лагуна. Вид на остров Сан-Джорджо. 1844

Венецианска лагуна. Вид на остров Сан-Джорджо. 1844