Вид Тифлиса от Сейд-Абаза. 1868. Холст, масло

Вид Тифлиса от Сейд-Абаза. 1868. Холст, масло