Караван в оазисе. Египет. 1871

Караван в оазисе. Египет. 1871