Стигматизация св.Франциска (ок.1600) (110.5 × 84) (Мадрид, Прадо)

Стигматизация св.Франциска (ок.1600) (110.5 × 84) (Мадрид, Прадо)