Троица во Славе. 1552-1554

Троица во Славе. 1552-1554