Мадонна с младенцем и святыми. 1530

Мадонна с младенцем и святыми. 1530