Beethoven Frieze, detal, The Arts 1, 1902

Beethoven Frieze, detal, The Arts 1, 1902