Париж. Улица Венеция. 1927

Париж. Улица Венеция. 1927