Разговор на улице (Господа на улице у дома штопальщика). 1922

Разговор на улице (Господа на улице у дома штопальщика). 1922