Комната в доме Прокофия Пазухина. 1914

Комната в доме Прокофия Пазухина. 1914