Комната в доме Прокофия Пазухина. 1918

Комната в доме Прокофия Пазухина. 1918