Кони Св.Марка. Венеция. 1907

Кони Св.Марка. Венеция. 1907