1-е действие, 2- картина. Зеленое и черное. 1913

1-е действие, 2- картина. Зеленое и черное. 1913