1-е действие, 3- картина. 1913

1-е действие, 3- картина. 1913