2-е действие, 5- картина. Квадрат. 1913

2-е действие, 5- картина. Квадрат. 1913