2-е действие, 6- картина. Дом. 1913

2-е действие, 6- картина. Дом. 1913