Квадрат, круги и стрела. Около 1915

Квадрат, круги и стрела. Около 1915