Busts of Auguste Rodin by Alexandre Falguiere and of Alexandre Falguiere by Auguste Rodin (Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen, Denmark)

Busts of Auguste Rodin by Alexandre Falguiere and of Alexandre Falguiere by Auguste Rodin (Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen, Denmark)