Мадонна с младенцем, святыми и ангелами (Мадонна под балдахином). 1506-1508

Мадонна с младенцем, святыми и ангелами (Мадонна под балдахином). 1506-1508