Вид на Москву от Мазилова. 1861

Вид на Москву от Мазилова. 1861