Проталина. Начало марта. 1880-е

Проталина. Начало марта. 1880-е