Ледоход. Пейзаж с фабрикой. 1880-1890-е

Ледоход. Пейзаж с фабрикой. 1880-1890-е