Вид на острове Валааме. 1858

Вид на острове Валааме. 1858