Трущоба (Вид на острове Валааме). 1860

Трущоба (Вид на острове Валааме). 1860