Skyrrid Farm and Ysgyryd Fawr, 1792 02

Skyrrid Farm and Ysgyryd Fawr, 1792 02