Skyrrid Farm and Ysgyryd Fawr, 1792 01

Skyrrid Farm and Ysgyryd Fawr, 1792 01