Паломничество на остров Киферу (1717) (129 х 194) (Париж, Лувр)

Паломничество на остров Киферу (1717) (129 х 194) (Париж, Лувр)