Паломничество на Киферу (между 1718 и 1720) (129 х 194) (Берлин, дворец Шарлоттенбург)

Паломничество на Киферу (между 1718 и 1720) (129 х 194) (Берлин, дворец Шарлоттенбург)