Паломничество на остров Киферу (1717) (129 х 194) (Париж, Лувр).

Паломничество на остров Киферу (1717) (129 х 194) (Париж, Лувр).